Dragonfly of Libelle

de boodschapper voor verandering


In mijn logo staat de libelle.

Vertaald naar het Engels is het dragonfly.

In mijn optiek is dit een mooiere benaming.

De letterlijke vertaling is dan

"drakenvlieg".


De libelle kan alle kanten op bewegen en staat voor de eindeloosheid van mogelijkheden in het leven. De vlucht van de libelle staat voor vooruitgang, maar ook voor flexibiliteit.  De libelle staat ook voor transformatie en het doorbreken van illusies. Hypnotherapie gaat over verandering, transformatie en het doorbreken van illusies. Je krijgt inzicht in je eigen mogelijkheden en over wie je werkelijk wil zijn. De symboliek van de libelle past hier heel mooi bij.